Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-12   Veke 22-11   Veke 22-10   Veke 22-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Bordetella parapertussis 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Chlamydia pneumoniae 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Influensavirus A 510 28 5 %   498 12 2 %   533 6 1 %   640 <5    
  Influensavirus B 510 <5     498 <5     533 <5     640 <5    
  Parainfluensavirus 1 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Parainfluensavirus 2 171 5 3 %   148 <5     174 <5     125 <5    
  Parainfluensavirus 3 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 173 <5     158 <5     196 <5     163 <5    
  Humant metapneumovirus 171 <5     148 <5     174 <5     125 <5    
  Rhinovirus 171 7 4 %   148 6 4 %   174 5 3 %   125 <5    
  SARS-CoV-2 512 105 21 %   498 116 23 %   533 173 32 %   640 182 28 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-12   Veke 22-11   Veke 22-10   Veke 22-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Bordetella parapertussis 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Chlamydia pneumoniae 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Influensavirus A 2790 229 8 %   3713 108 3 %   5837 58 1 %   9459 26 0 %  
  Influensavirus B 2790 <5     3713 <5     5837 <5     9459 <5    
  Parainfluensavirus 1 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Parainfluensavirus 2 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Parainfluensavirus 3 386 <5     350 <5     339 <5     291 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 386 <5     350 <5     340 <5     297 <5    
  Humant metapneumovirus 386 9 2 %   350 10 3 %   339 <5     291 <5    
  Rhinovirus 386 29 8 %   350 29 8 %   339 16 5 %   291 18 6 %  
  SARS-CoV-2 2790 1499 54 %   3713 2294 62 %   5837 4129 71 %   9466 7132 75 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               30.03.2022