Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-11   Veke 22-10   Veke 22-09   Veke 22-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Bordetella parapertussis 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Chlamydia pneumoniae 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Influensavirus A 498 12 2 %   533 6 1 %   640 <5     762 <5    
  Influensavirus B 498 <5     533 <5     640 <5     762 <5    
  Parainfluensavirus 1 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Parainfluensavirus 2 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Parainfluensavirus 3 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 158 <5     196 <5     163 <5     230 <5    
  Humant metapneumovirus 148 <5     174 <5     125 <5     209 <5    
  Rhinovirus 148 6 4 %   174 5 3 %   125 <5     209 7 3 %  
  SARS-CoV-2 498 116 23 %   533 173 32 %   640 182 28 %   762 222 29 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-11   Veke 22-10   Veke 22-09   Veke 22-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Bordetella parapertussis 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Chlamydia pneumoniae 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Influensavirus A 3713 108 3 %   5837 58 1 %   9459 26 0 %   17035 12 0 %  
  Influensavirus B 3713 <5     5837 <5     9459 <5     17035 <5    
  Parainfluensavirus 1 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Parainfluensavirus 2 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Parainfluensavirus 3 350 <5     339 <5     291 <5     390 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 350 <5     340 <5     297 <5     390 <5    
  Humant metapneumovirus 350 10 3 %   339 <5     291 <5     390 <5    
  Rhinovirus 350 29 8 %   339 16 5 %   291 18 6 %   390 21 5 %  
  SARS-CoV-2 3713 2294 62 %   5837 4129 71 %   9466 7132 75 %   17050 13174 77 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               23.03.2022