Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-10   Veke 22-09   Veke 22-08   Veke 22-07  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Bordetella parapertussis 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Chlamydia pneumoniae 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Influensavirus A 533 6 1 %   640 <5     762 <5     694 <5    
  Influensavirus B 533 <5     640 <5     762 <5     694 <5    
  Parainfluensavirus 1 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Parainfluensavirus 2 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Parainfluensavirus 3 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 196 <5     163 <5     230 <5     181 <5    
  Humant metapneumovirus 174 <5     125 <5     209 <5     151 <5    
  Rhinovirus 174 5 3 %   125 <5     209 7 3 %   151 6 4 %  
  SARS-CoV-2 533 173 32 %   640 182 28 %   762 222 29 %   694 169 24 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-10   Veke 22-09   Veke 22-08   Veke 22-07  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Bordetella parapertussis 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Chlamydia pneumoniae 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Influensavirus A 5837 58 1 %   9459 26 0 %   17035 12 0 %   17842 18 0 %  
  Influensavirus B 5837 <5     9459 <5     17035 <5     17842 <5    
  Parainfluensavirus 1 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Parainfluensavirus 2 339 <5     291 <5     390 <5     445 6 1 %  
  Parainfluensavirus 3 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 340 <5     297 <5     390 <5     445 <5    
  Humant metapneumovirus 339 <5     291 <5     390 <5     445 <5    
  Rhinovirus 339 16 5 %   291 18 6 %   390 21 5 %   445 42 9 %  
  SARS-CoV-2 5837 4129 71 %   9466 7132 75 %   17050 13174 77 %   17849 13635 76 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               16.03.2022