Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-09   Veke 22-08   Veke 22-07   Veke 22-06  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Bordetella parapertussis 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Chlamydia pneumoniae 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Influensavirus A 640 <5     762 <5     694 <5     717 <5    
  Influensavirus B 640 <5     762 <5     694 <5     717 <5    
  Parainfluensavirus 1 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Parainfluensavirus 2 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Parainfluensavirus 3 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 163 <5     230 <5     181 <5     204 <5    
  Humant metapneumovirus 125 <5     209 <5     151 <5     197 <5    
  Rhinovirus 125 <5     209 7 3 %   151 6 4 %   197 10 5 %  
  SARS-CoV-2 640 182 28 %   762 222 29 %   694 169 24 %   717 109 15 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-09   Veke 22-08   Veke 22-07   Veke 22-06  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Bordetella parapertussis 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Chlamydia pneumoniae 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Influensavirus A 9459 26 0 %   17035 12 0 %   17842 18 0 %   22655 29 0 %  
  Influensavirus B 9459 <5     17035 <5     17842 <5     22655 <5    
  Parainfluensavirus 1 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Parainfluensavirus 2 291 <5     390 <5     445 6 1 %   420 <5    
  Parainfluensavirus 3 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 297 <5     390 <5     445 <5     426 <5    
  Humant metapneumovirus 291 <5     390 <5     445 <5     420 <5    
  Rhinovirus 291 18 6 %   390 21 5 %   445 42 9 %   420 47 11 %  
  SARS-CoV-2 9466 7132 75 %   17050 13174 77 %   17849 13635 76 %   22678 16005 71 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               09.03.2022