Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-08   Veke 22-07   Veke 22-06   Veke 22-05  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Bordetella parapertussis 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Chlamydia pneumoniae 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Influensavirus A 762 <5     694 <5     717 <5     732 <5    
  Influensavirus B 762 <5     694 <5     717 <5     732 <5    
  Parainfluensavirus 1 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Parainfluensavirus 2 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Parainfluensavirus 3 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 230 <5     181 <5     204 <5     202 <5    
  Humant metapneumovirus 209 <5     151 <5     197 <5     192 <5    
  Rhinovirus 209 7 3 %   151 6 4 %   197 10 5 %   192 11 6 %  
  SARS-CoV-2 762 222 29 %   694 169 24 %   717 109 15 %   732 68 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-08   Veke 22-07   Veke 22-06   Veke 22-05  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Bordetella parapertussis 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Chlamydia pneumoniae 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Influensavirus A 17035 12 0 %   17842 18 0 %   22655 29 0 %   20819 26 0 %  
  Influensavirus B 17035 <5     17842 <5     22655 <5     20819 <5    
  Parainfluensavirus 1 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Parainfluensavirus 2 390 <5     445 6 1 %   420 <5     383 <5    
  Parainfluensavirus 3 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 390 <5     445 <5     426 <5     385 <5    
  Humant metapneumovirus 390 <5     445 <5     420 <5     383 <5    
  Rhinovirus 390 21 5 %   445 42 9 %   420 47 11 %   383 46 12 %  
  SARS-CoV-2 17050 13174 77 %   17849 13635 76 %   22678 16005 71 %   20826 12617 61 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               02.03.2022