Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-07   Veke 22-06   Veke 22-05   Veke 22-04  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Bordetella parapertussis 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Chlamydia pneumoniae 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Influensavirus A 694 <5     717 <5     732 <5     682 <5    
  Influensavirus B 694 <5     717 <5     732 <5     682 <5    
  Parainfluensavirus 1 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 2 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 3 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 181 <5     204 <5     202 <5     218 <5    
  Humant metapneumovirus 151 <5     197 <5     192 <5     193 <5    
  Rhinovirus 151 6 4 %   197 10 5 %   192 11 6 %   193 12 6 %  
  SARS-CoV-2 694 169 24 %   717 109 15 %   732 68 9 %   682 66 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-07   Veke 22-06   Veke 22-05   Veke 22-04  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 445 <5     420 <5     383 <5     391 <5    
  Bordetella parapertussis 445 <5     420 <5     383 <5     391 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 445 <5     420 <5     383 <5     397 <5    
  Chlamydia pneumoniae 445 <5     420 <5     383 <5     397 <5    
  Influensavirus A 17842 18 0 %   22655 29 0 %   20819 26 0 %   22496 37 0 %  
  Influensavirus B 17842 <5     22655 <5     20819 <5     22325 <5    
  Parainfluensavirus 1 445 <5     420 <5     383 <5     391 <5    
  Parainfluensavirus 2 445 6 1 %   420 <5     383 <5     391 <5    
  Parainfluensavirus 3 445 <5     420 <5     383 <5     391 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 445 <5     426 <5     385 <5     398 7 2 %  
  Humant metapneumovirus 445 <5     420 <5     383 <5     391 <5    
  Rhinovirus 445 42 9 %   420 47 11 %   383 46 12 %   391 60 15 %  
  SARS-CoV-2 17849 13635 76 %   22678 16005 71 %   20826 12617 61 %   22533 12125 54 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               24.02.2022