Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-06   Veke 22-05   Veke 22-04   Veke 22-03  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Bordetella parapertussis 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Chlamydia pneumoniae 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Influensavirus A 717 <5     732 <5     682 <5     580 <5    
  Influensavirus B 717 <5     732 <5     682 <5     580 <5    
  Parainfluensavirus 1 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Parainfluensavirus 2 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Parainfluensavirus 3 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 204 <5     202 <5     218 <5     230 <5    
  Humant metapneumovirus 197 <5     192 <5     193 <5     207 <5    
  Rhinovirus 197 10 5 %   192 11 6 %   193 12 6 %   207 17 8 %  
  SARS-CoV-2 717 109 15 %   732 68 9 %   682 66 10 %   580 40 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-06   Veke 22-05   Veke 22-04   Veke 22-03  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 420 <5     383 <5     391 <5     358 <5    
  Bordetella parapertussis 420 <5     383 <5     391 <5     358 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 420 <5     383 <5     397 <5     358 <5    
  Chlamydia pneumoniae 420 <5     383 <5     397 <5     358 <5    
  Influensavirus A 22655 29 0 %   20819 26 0 %   22496 37 0 %   22195 63 0 %  
  Influensavirus B 22655 <5     20819 <5     22325 <5     22195 <5    
  Parainfluensavirus 1 420 <5     383 <5     391 <5     358 <5    
  Parainfluensavirus 2 420 <5     383 <5     391 <5     358 <5    
  Parainfluensavirus 3 420 <5     383 <5     391 <5     358 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 426 <5     385 <5     398 7 2 %   359 8 2 %  
  Humant metapneumovirus 420 <5     383 <5     391 <5     358 6 2 %  
  Rhinovirus 420 47 11 %   383 46 12 %   391 60 15 %   358 36 10 %  
  SARS-CoV-2 22678 16005 71 %   20826 12617 61 %   22533 12125 54 %   22228 8922 40 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               17.02.2022