Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-05   Veke 22-04   Veke 22-03   Veke 22-02  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Bordetella parapertussis 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Chlamydia pneumoniae 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Influensavirus A 732 <5     682 <5     580 <5     515 <5    
  Influensavirus B 732 <5     682 <5     580 <5     515 <5    
  Parainfluensavirus 1 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Parainfluensavirus 2 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Parainfluensavirus 3 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 202 <5     218 <5     230 <5     215 <5    
  Humant metapneumovirus 192 <5     193 <5     207 <5     196 <5    
  Rhinovirus 192 11 6 %   193 12 6 %   207 17 8 %   196 10 5 %  
  SARS-CoV-2 732 68 9 %   682 66 10 %   580 40 7 %   515 37 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-05   Veke 22-04   Veke 22-03   Veke 22-02  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 383 <5     391 <5     358 <5     337 <5    
  Bordetella parapertussis 383 <5     391 <5     358 <5     337 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 383 <5     397 <5     358 <5     337 <5    
  Chlamydia pneumoniae 383 <5     397 <5     358 <5     337 <5    
  Influensavirus A 20819 26 0 %   22496 37 0 %   22195 63 0 %   14019 35 0 %  
  Influensavirus B 20819 <5     22325 <5     22195 <5     13837 <5    
  Parainfluensavirus 1 383 <5     391 <5     358 <5     337 <5    
  Parainfluensavirus 2 383 <5     391 <5     358 <5     337 <5    
  Parainfluensavirus 3 383 <5     391 <5     358 <5     337 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 385 <5     398 7 2 %   359 8 2 %   340 12 4 %  
  Humant metapneumovirus 383 <5     391 <5     358 6 2 %   337 <5    
  Rhinovirus 383 46 12 %   391 60 15 %   358 36 10 %   337 37 11 %  
  SARS-CoV-2 20826 12617 61 %   22533 12125 54 %   22228 8922 40 %   14019 4529 32 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               09.02.2022