Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-04   Veke 22-03   Veke 22-02   Veke 22-01  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Bordetella parapertussis 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Chlamydia pneumoniae 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Influensavirus A 682 <5     580 <5     515 <5     470 <5    
  Influensavirus B 682 <5     580 <5     515 <5     470 <5    
  Parainfluensavirus 1 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Parainfluensavirus 2 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Parainfluensavirus 3 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 218 <5     230 <5     215 <5     210 <5    
  Humant metapneumovirus 193 <5     207 <5     196 <5     194 <5    
  Rhinovirus 193 12 6 %   207 17 8 %   196 10 5 %   194 10 5 %  
  SARS-CoV-2 682 66 10 %   580 40 7 %   515 37 7 %   470 30 6 %  
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-04   Veke 22-03   Veke 22-02   Veke 22-01  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 391 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Bordetella parapertussis 391 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 397 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Chlamydia pneumoniae 397 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Influensavirus A 22496 37 0 %   22195 63 0 %   14019 35 0 %   12549 26 0 %  
  Influensavirus B 22325 <5     22195 <5     13837 <5     12389 <5    
  Parainfluensavirus 1 391 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Parainfluensavirus 2 391 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Parainfluensavirus 3 391 <5     358 <5     337 <5     446 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 398 7 2 %   359 8 2 %   340 12 4 %   447 21 5 %  
  Humant metapneumovirus 391 <5     358 6 2 %   337 <5     447 6 1 %  
  Rhinovirus 391 60 15 %   358 36 10 %   337 37 11 %   446 34 8 %  
  SARS-CoV-2 22533 12125 54 %   22228 8922 40 %   14019 4529 32 %   14019 2874 23 %  
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               03.02.2022