Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-03   Veke 22-02   Veke 22-01   Veke 21-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Bordetella parapertussis 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Chlamydia pneumoniae 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Influensavirus A 580 <5     515 <5     470 <5     481 <5    
  Influensavirus B 580 <5     515 <5     470 <5     481 <5    
  Parainfluensavirus 1 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 2 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 3 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 230 <5     215 <5     210 <5     200 12 6 %  
  Humant metapneumovirus 207 <5     196 <5     194 <5     193 <5    
  Rhinovirus 207 17 8 %   196 10 5 %   194 10 5 %   193 10 5 %  
  SARS-CoV-2 580 40 7 %   515 37 7 %   470 30 6 %   481 25 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-03   Veke 22-02   Veke 22-01   Veke 21-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Bordetella parapertussis 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Chlamydia pneumoniae 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Influensavirus A 22195 63 0 %   14019 35 0 %   12549 26 0 %   8333 18 0 %  
  Influensavirus B 22195 <5     13837 <5     12389 <5     8333 <5    
  Parainfluensavirus 1 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Parainfluensavirus 2 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Parainfluensavirus 3 358 <5     337 <5     446 <5     282 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 359 8 2 %   340 12 4 %   447 21 5 %   283 24 8 %  
  Humant metapneumovirus 358 6 2 %   337 <5     447 6 1 %   282 <5    
  Rhinovirus 358 36 10 %   337 37 11 %   446 34 8 %   282 32 11 %  
  SARS-CoV-2 22228 8922 40 %   14019 4529 32 %   12549 2874 23 %   8333 1753 21 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               28.01.2022