Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-02   Veke 22-01   Veke 21-52   Veke 21-51  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Bordetella parapertussis 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Chlamydia pneumoniae 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Influensavirus A 515 <5     470 <5     481 <5     462 <5    
  Influensavirus B 515 <5     470 <5     481 <5     462 <5    
  Parainfluensavirus 1 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Parainfluensavirus 2 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Parainfluensavirus 3 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 215 <5     210 <5     200 12 6 %   197 15 8 %  
  Humant metapneumovirus 196 <5     194 <5     193 <5     186 <5    
  Rhinovirus 196 10 5 %   194 10 5 %   193 10 5 %   186 15 8 %  
  SARS-CoV-2 515 37 7 %   470 30 6 %   481 25 5 %   462 24 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-02   Veke 22-01   Veke 21-52   Veke 21-51  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 337 <5     446 <5     282 <5     360 <5    
  Bordetella parapertussis 337 <5     446 <5     282 <5     360 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 337 <5     446 <5     282 <5     360 <5    
  Chlamydia pneumoniae 337 <5     446 <5     282 <5     360 <5    
  Influensavirus A 14019 35 0 %   12549 26 0 %   8333 18 0 %   11891 28 0 %  
  Influensavirus B 13837 <5     12389 <5     8333 <5     11939 <5    
  Parainfluensavirus 1 337 <5     446 <5     282 <5     360 <5    
  Parainfluensavirus 2 337 <5     446 <5     282 <5     360 <5    
  Parainfluensavirus 3 337 <5     446 <5     282 <5     360 5 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 340 12 4 %   447 21 5 %   283 24 8 %   363 31 9 %  
  Humant metapneumovirus 337 <5     447 6 1 %   282 <5     360 <5    
  Rhinovirus 337 37 11 %   446 34 8 %   282 32 11 %   360 33 9 %  
  SARS-CoV-2 14019 4529 32 %   12549 2874 23 %   8333 1753 21 %   11939 1684 14 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               20.01.2022