Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-01   Veke 21-52   Veke 21-51   Veke 21-50  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Bordetella parapertussis 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Chlamydia pneumoniae 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Influensavirus A 470 <5     481 <5     462 <5     537 <5    
  Influensavirus B 470 <5     481 <5     462 <5     537 <5    
  Parainfluensavirus 1 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Parainfluensavirus 2 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Parainfluensavirus 3 194 <5     193 <5     186 <5     241 5 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 210 <5     200 12 6 %   197 15 8 %   261 15 6 %  
  Humant metapneumovirus 194 <5     193 <5     186 <5     241 <5    
  Rhinovirus 194 10 5 %   193 10 5 %   186 15 8 %   241 17 7 %  
  SARS-CoV-2 470 30 6 %   481 25 5 %   462 24 5 %   567 38 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-01   Veke 21-52   Veke 21-51   Veke 21-50  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 446 <5     282 <5     360 <5     642 <5    
  Bordetella parapertussis 446 <5     282 <5     360 <5     642 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 446 <5     282 <5     360 <5     642 <5    
  Chlamydia pneumoniae 446 <5     282 <5     360 <5     642 <5    
  Influensavirus A 12549 26 0 %   8333 18 0 %   11891 28 0 %   13785 35 0 %  
  Influensavirus B 12389 <5     8333 <5     11939 <5     13791 <5    
  Parainfluensavirus 1 446 <5     282 <5     360 <5     642 <5    
  Parainfluensavirus 2 446 <5     282 <5     360 <5     642 <5    
  Parainfluensavirus 3 446 <5     282 <5     360 5 1 %   642 7 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 447 21 5 %   283 24 8 %   363 31 9 %   642 102 16 %  
  Humant metapneumovirus 447 6 1 %   282 <5     360 <5     642 <5    
  Rhinovirus 446 34 8 %   282 32 11 %   360 33 9 %   642 79 12 %  
  SARS-CoV-2 12549 2874 23 %   8333 1753 21 %   11939 1684 14 %   19011 3073 16 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               14.01.2022