Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-52   Veke 21-51   Veke 21-50   Veke 21-49  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Bordetella parapertussis 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Chlamydia pneumoniae 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Influensavirus A 481 <5     462 <5     537 <5     489 <5    
  Influensavirus B 481 <5     462 <5     537 <5     489 <5    
  Parainfluensavirus 1 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Parainfluensavirus 2 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Parainfluensavirus 3 193 <5     186 <5     241 5 2 %   252 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 200 12 6 %   197 15 8 %   261 15 6 %   306 30 10 %  
  Humant metapneumovirus 193 <5     186 <5     241 <5     252 <5    
  Rhinovirus 193 10 5 %   186 15 8 %   241 17 7 %   252 17 7 %  
  SARS-CoV-2 481 25 5 %   462 24 5 %   567 38 7 %   574 17 3 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-52   Veke 21-51   Veke 21-50   Veke 21-49  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Bordetella parapertussis 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Chlamydia pneumoniae 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Influensavirus A 8333 18 0 %   11891 28 0 %   13785 35 0 %   864 10 1 %  
  Influensavirus B 8333 <5     11939 <5     13791 <5     864 <5    
  Parainfluensavirus 1 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Parainfluensavirus 2 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Parainfluensavirus 3 282 <5     360 5 1 %   642 7 1 %   834 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 283 24 8 %   363 31 9 %   642 102 16 %   841 147 17 %  
  Humant metapneumovirus 282 <5     360 <5     642 <5     834 <5    
  Rhinovirus 282 32 11 %   360 33 9 %   642 79 12 %   834 124 15 %  
  SARS-CoV-2 8333 1753 21 %   11939 1684 14 %   19011 3073 16 %   17615 3430 19 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               06.01.2022