Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-51   Veke 21-50   Veke 21-49   Veke 21-48  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Bordetella parapertussis 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Chlamydia pneumoniae 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Influensavirus A 462 <5     537 <5     489 <5     504 <5    
  Influensavirus B 462 <5     537 <5     489 <5     504 <5    
  Parainfluensavirus 1 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Parainfluensavirus 2 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Parainfluensavirus 3 186 <5     241 5 2 %   252 <5     280 6 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 197 15 8 %   261 15 6 %   306 30 10 %   312 45 14 %  
  Humant metapneumovirus 186 <5     241 <5     252 <5     280 <5    
  Rhinovirus 186 15 8 %   241 17 7 %   252 17 7 %   280 18 6 %  
  SARS-CoV-2 462 24 5 %   567 38 7 %   574 17 3 %   613 27 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-51   Veke 21-50   Veke 21-49   Veke 21-48  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Bordetella parapertussis 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Chlamydia pneumoniae 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Influensavirus A 11891 28 0 %   13785 35 0 %   864 10 1 %   946 <5    
  Influensavirus B 11939 <5     13791 <5     864 <5     946 <5    
  Parainfluensavirus 1 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Parainfluensavirus 2 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Parainfluensavirus 3 360 5 1 %   642 7 1 %   834 <5     940 8 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 363 31 9 %   642 102 16 %   841 147 17 %   942 239 25 %  
  Humant metapneumovirus 360 <5     642 <5     834 <5     940 <5    
  Rhinovirus 360 33 9 %   642 79 12 %   834 124 15 %   940 96 10 %  
  SARS-CoV-2 11939 1684 14 %   19011 3073 16 %   17615 3430 19 %   12667 2513 20 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               30.12.2021