Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-50   Veke 21-49   Veke 21-48   Veke 21-47  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 241 <5     252 <5     280 <5     309 <5    
  Bordetella parapertussis 241 <5     252 <5     280 <5     309 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 241 <5     252 <5     280 <5     310 <5    
  Chlamydia pneumoniae 241 <5     252 <5     280 <5     310 <5    
  Influensavirus A 537 <5     489 <5     504 <5     519 <5    
  Influensavirus B 537 <5     489 <5     504 <5     519 <5    
  Parainfluensavirus 1 241 <5     252 <5     280 <5     309 <5    
  Parainfluensavirus 2 241 <5     252 <5     280 <5     309 <5    
  Parainfluensavirus 3 241 5 2 %   252 <5     280 6 2 %   309 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 261 15 6 %   306 30 10 %   312 45 14 %   352 47 13 %  
  Humant metapneumovirus 241 <5     252 <5     280 <5     309 <5    
  Rhinovirus 241 17 7 %   252 17 7 %   280 18 6 %   309 23 7 %  
  SARS-CoV-2 567 38 7 %   574 17 3 %   613 27 4 %   647 34 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-50   Veke 21-49   Veke 21-48   Veke 21-47  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Bordetella parapertussis 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Chlamydia pneumoniae 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Influensavirus A 13785 35 0 %   864 10 1 %   946 <5     984 <5    
  Influensavirus B 13791 <5     864 <5     946 <5     984 <5    
  Parainfluensavirus 1 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Parainfluensavirus 2 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Parainfluensavirus 3 642 7 1 %   834 <5     940 8 1 %   971 13 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 642 102 16 %   841 147 17 %   942 239 25 %   977 301 31 %  
  Humant metapneumovirus 642 <5     834 <5     940 <5     971 <5    
  Rhinovirus 642 79 12 %   834 124 15 %   940 96 10 %   971 94 10 %  
  SARS-CoV-2 19011 3073 16 %   17615 3430 19 %   12667 2513 20 %   10474 1695 16 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               22.12.2021