Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-49   Veke 21-48   Veke 21-47   Veke 21-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 252 <5     280 <5     309 <5     345 <5    
  Bordetella parapertussis 252 <5     280 <5     309 <5     270 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 252 <5     280 <5     310 <5     345 <5    
  Chlamydia pneumoniae 252 <5     280 <5     310 <5     345 <5    
  Influensavirus A 489 <5     504 <5     519 <5     519 <5    
  Influensavirus B 489 <5     504 <5     519 <5     519 <5    
  Parainfluensavirus 1 252 <5     280 <5     309 <5     345 <5    
  Parainfluensavirus 2 252 <5     280 <5     309 <5     345 <5    
  Parainfluensavirus 3 252 <5     280 6 2 %   309 <5     345 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 306 30 10 %   312 45 14 %   352 47 13 %   384 96 25 %  
  Humant metapneumovirus 252 <5     280 <5     309 <5     345 <5    
  Rhinovirus 252 17 7 %   280 18 6 %   309 23 7 %   345 31 9 %  
  SARS-CoV-2 574 17 3 %   613 27 4 %   647 34 5 %   705 25 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-49   Veke 21-48   Veke 21-47   Veke 21-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 834 <5     940 <5     971 <5     1118 <5    
  Bordetella parapertussis 834 <5     940 <5     971 <5     980 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 834 <5     940 <5     971 <5     1118 <5    
  Chlamydia pneumoniae 834 <5     940 <5     971 <5     1118 <5    
  Influensavirus A 864 10 1 %   946 <5     984 <5     1138 <5    
  Influensavirus B 864 <5     946 <5     984 <5     1138 <5    
  Parainfluensavirus 1 834 <5     940 <5     971 <5     1118 <5    
  Parainfluensavirus 2 834 <5     940 <5     971 <5     1118 <5    
  Parainfluensavirus 3 834 <5     940 8 1 %   971 13 1 %   1118 15 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 841 147 17 %   942 239 25 %   977 301 31 %   1127 472 42 %  
  Humant metapneumovirus 834 <5     940 <5     971 <5     1118 <5    
  Rhinovirus 834 124 15 %   940 96 10 %   971 94 10 %   1118 130 12 %  
  SARS-CoV-2 17615 3430 19 %   12667 2513 20 %   10474 1695 16 %   10893 1454 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               15.12.2021