Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-48   Veke 21-47   Veke 21-46   Veke 21-45  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 280 <5     309 <5     345 <5     293 <5    
  Bordetella parapertussis 280 <5     309 <5     270 <5     293 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 280 <5     310 <5     345 <5     293 <5    
  Chlamydia pneumoniae 280 <5     310 <5     345 <5     293 <5    
  Influensavirus A 504 <5     519 <5     519 <5     462 <5    
  Influensavirus B 504 <5     519 <5     519 <5     462 <5    
  Parainfluensavirus 1 280 <5     309 <5     345 <5     293 <5    
  Parainfluensavirus 2 280 <5     309 <5     345 <5     293 <5    
  Parainfluensavirus 3 280 6 2 %   309 <5     345 <5     293 7 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 312 45 14 %   352 47 13 %   384 96 25 %   314 88 28 %  
  Humant metapneumovirus 280 <5     309 <5     345 <5     293 <5    
  Rhinovirus 280 18 6 %   309 23 7 %   345 31 9 %   293 26 9 %  
  SARS-CoV-2 613 27 4 %   647 34 5 %   705 25 4 %   527 24 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-48   Veke 21-47   Veke 21-46   Veke 21-45  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 940 <5     971 <5     1118 <5     1251 <5    
  Bordetella parapertussis 940 <5     971 <5     980 <5     1233 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 940 <5     971 <5     1118 <5     1251 <5    
  Chlamydia pneumoniae 940 <5     971 <5     1118 <5     1251 <5    
  Influensavirus A 946 <5     984 <5     1138 <5     1264 <5    
  Influensavirus B 946 <5     984 <5     1138 <5     1264 <5    
  Parainfluensavirus 1 940 <5     971 <5     1118 <5     1251 <5    
  Parainfluensavirus 2 940 <5     971 <5     1118 <5     1251 <5    
  Parainfluensavirus 3 940 8 1 %   971 13 1 %   1118 15 1 %   1251 44 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 942 239 25 %   977 301 31 %   1127 472 42 %   1265 601 48 %  
  Humant metapneumovirus 940 <5     971 <5     1118 <5     1256 <5    
  Rhinovirus 940 96 10 %   971 94 10 %   1118 130 12 %   1251 156 12 %  
  SARS-CoV-2 12667 2513 20 %   10474 1695 16 %   10893 1454 13 %   10405 920 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               08.12.2021