Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-47   Veke 21-46   Veke 21-45   Veke 21-44  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 309 <5     345 <5     293 <5     255 <5    
  Bordetella parapertussis 309 <5     270 <5     293 <5     255 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 310 <5     345 <5     293 <5     255 <5    
  Chlamydia pneumoniae 310 <5     345 <5     293 <5     255 <5    
  Influensavirus A 519 <5     519 <5     462 <5     453 <5    
  Influensavirus B 519 <5     519 <5     462 <5     453 <5    
  Parainfluensavirus 1 309 <5     345 <5     293 <5     255 <5    
  Parainfluensavirus 2 309 <5     345 <5     293 <5     255 <5    
  Parainfluensavirus 3 309 <5     345 <5     293 7 2 %   255 10 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 352 47 13 %   384 96 25 %   314 88 28 %   287 75 26 %  
  Humant metapneumovirus 309 <5     345 <5     293 <5     255 <5    
  Rhinovirus 309 23 7 %   345 31 9 %   293 26 9 %   255 19 7 %  
  SARS-CoV-2 647 34 5 %   705 25 4 %   527 24 5 %   494 14 3 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-47   Veke 21-46   Veke 21-45   Veke 21-44  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 971 <5     1118 <5     1251 <5     1164 <5    
  Bordetella parapertussis 971 <5     980 <5     1233 <5     1164 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 971 <5     1118 <5     1251 <5     1164 <5    
  Chlamydia pneumoniae 971 <5     1118 <5     1251 <5     1164 <5    
  Influensavirus A 984 <5     1138 <5     1264 <5     1174 <5    
  Influensavirus B 984 <5     1138 <5     1264 <5     1174 <5    
  Parainfluensavirus 1 971 <5     1118 <5     1251 <5     1164 <5    
  Parainfluensavirus 2 971 <5     1118 <5     1251 <5     1164 5 0 %  
  Parainfluensavirus 3 971 13 1 %   1118 15 1 %   1251 44 4 %   1164 45 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 977 301 31 %   1127 472 42 %   1265 601 48 %   1168 546 47 %  
  Humant metapneumovirus 971 <5     1118 <5     1256 <5     1164 <5    
  Rhinovirus 971 94 10 %   1118 130 12 %   1251 156 12 %   1164 172 15 %  
  SARS-CoV-2 10474 1695 16 %   10893 1454 13 %   10405 920 9 %   9641 736 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               01.12.2021