Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-46   Veke 21-45   Veke 21-44   Veke 21-43  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 345 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Bordetella parapertussis 270 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 345 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Chlamydia pneumoniae 345 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Influensavirus A 519 <5     462 <5     453 <5     436 <5    
  Influensavirus B 519 <5     462 <5     453 <5     436 <5    
  Parainfluensavirus 1 345 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Parainfluensavirus 2 345 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Parainfluensavirus 3 345 <5     293 7 2 %   255 10 4 %   242 12 5 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 384 96 25 %   314 88 28 %   287 75 26 %   283 75 27 %  
  Humant metapneumovirus 345 <5     293 <5     255 <5     242 <5    
  Rhinovirus 345 31 9 %   293 26 9 %   255 19 7 %   242 23 10 %  
  SARS-CoV-2 705 25 4 %   527 24 5 %   494 14 3 %   466 10 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-46   Veke 21-45   Veke 21-44   Veke 21-43  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 1118 <5     1251 <5     1164 <5     1018 <5    
  Bordetella parapertussis 980 <5     1233 <5     1164 <5     1018 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 1118 <5     1251 <5     1164 <5     1018 <5    
  Chlamydia pneumoniae 1118 <5     1251 <5     1164 <5     1018 <5    
  Influensavirus A 1138 <5     1264 <5     1174 <5     1036 <5    
  Influensavirus B 1138 <5     1264 <5     1174 <5     1036 <5    
  Parainfluensavirus 1 1118 <5     1251 <5     1164 <5     1018 <5    
  Parainfluensavirus 2 1118 <5     1251 <5     1164 5 0 %   1018 <5    
  Parainfluensavirus 3 1118 15 1 %   1251 44 4 %   1164 45 4 %   1019 62 6 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 1127 472 42 %   1265 601 48 %   1168 546 47 %   1022 383 37 %  
  Humant metapneumovirus 1118 <5     1256 <5     1164 <5     1019 <5    
  Rhinovirus 1118 130 12 %   1251 156 12 %   1164 172 15 %   1019 144 14 %  
  SARS-CoV-2 10893 1454 13 %   10405 920 9 %   9641 736 8 %   7580 530 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               29.11.2021