Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-45   Veke 21-44   Veke 21-43   Veke 21-42  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Bordetella parapertussis 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Chlamydia pneumoniae 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Influensavirus A 462 <5     453 <5     436 <5     391 <5    
  Influensavirus B 462 <5     453 <5     436 <5     391 <5    
  Parainfluensavirus 1 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Parainfluensavirus 2 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Parainfluensavirus 3 293 7 2 %   255 10 4 %   242 12 5 %   192 18 9 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 314 88 28 %   287 75 26 %   283 75 27 %   249 24 10 %  
  Humant metapneumovirus 293 <5     255 <5     242 <5     192 <5    
  Rhinovirus 293 26 9 %   255 19 7 %   242 23 10 %   192 24 13 %  
  SARS-CoV-2 527 24 5 %   494 14 3 %   466 10 2 %   431 7 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-45   Veke 21-44   Veke 21-43   Veke 21-42  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 1251 <5     1164 <5     1018 <5     722 <5    
  Bordetella parapertussis 1233 <5     1164 <5     1018 <5     722 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 1251 <5     1164 <5     1018 <5     722 <5    
  Chlamydia pneumoniae 1251 <5     1164 <5     1018 <5     722 <5    
  Influensavirus A 1264 <5     1174 <5     1036 <5     727 <5    
  Influensavirus B 1264 <5     1174 <5     1036 <5     727 <5    
  Parainfluensavirus 1 1251 <5     1164 <5     1018 <5     722 <5    
  Parainfluensavirus 2 1251 <5     1164 5 0 %   1018 <5     722 <5    
  Parainfluensavirus 3 1251 44 4 %   1164 45 4 %   1019 62 6 %   722 91 13 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 1265 601 48 %   1168 546 47 %   1022 383 37 %   724 163 23 %  
  Humant metapneumovirus 1256 <5     1164 <5     1019 <5     722 <5    
  Rhinovirus 1251 156 12 %   1164 172 15 %   1019 144 14 %   722 111 15 %  
  SARS-CoV-2 10405 920 9 %   9641 736 8 %   7580 530 7 %   5424 297 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               17.11.2021