Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-44   Veke 21-43   Veke 21-42   Veke 21-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Bordetella parapertussis 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Chlamydia pneumoniae 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Influensavirus A 453 <5     436 <5     391 <5     406 <5    
  Influensavirus B 453 <5     436 <5     391 <5     406 <5    
  Parainfluensavirus 1 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Parainfluensavirus 2 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Parainfluensavirus 3 255 10 4 %   242 12 5 %   192 18 9 %   203 29 14 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 287 75 26 %   283 75 27 %   249 24 10 %   274 26 9 %  
  Humant metapneumovirus 255 <5     242 <5     192 <5     203 <5    
  Rhinovirus 255 19 7 %   242 23 10 %   192 24 13 %   203 24 12 %  
  SARS-CoV-2 494 14 3 %   466 10 2 %   431 7 2 %   427 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-44   Veke 21-43   Veke 21-42   Veke 21-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 1164 <5     1018 <5     722 <5     594 <5    
  Bordetella parapertussis 1164 <5     1018 <5     722 <5     594 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 1164 <5     1018 <5     722 <5     594 <5    
  Chlamydia pneumoniae 1164 <5     1018 <5     722 <5     594 <5    
  Influensavirus A 1174 <5     1036 <5     727 <5     600 <5    
  Influensavirus B 1174 <5     1036 <5     727 <5     600 <5    
  Parainfluensavirus 1 1164 <5     1018 <5     722 <5     594 <5    
  Parainfluensavirus 2 1164 5 0 %   1018 <5     722 <5     594 <5    
  Parainfluensavirus 3 1164 45 4 %   1019 62 6 %   722 91 13 %   594 129 22 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 1168 546 47 %   1022 383 37 %   724 163 23 %   600 117 20 %  
  Humant metapneumovirus 1164 <5     1019 <5     722 <5     594 <5    
  Rhinovirus 1164 172 15 %   1019 144 14 %   722 111 15 %   594 107 18 %  
  SARS-CoV-2 9641 736 8 %   7580 530 7 %   5424 297 5 %   4494 190 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               10.11.2021