Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-43   Veke 21-42   Veke 21-41   Veke 21-40  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Bordetella parapertussis 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Chlamydia pneumoniae 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Influensavirus A 436 <5     391 <5     406 <5     389 <5    
  Influensavirus B 436 <5     391 <5     406 <5     389 <5    
  Parainfluensavirus 1 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Parainfluensavirus 2 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Parainfluensavirus 3 242 12 5 %   192 18 9 %   203 29 14 %   173 25 14 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 283 75 27 %   249 24 10 %   274 26 9 %   272 18 7 %  
  Humant metapneumovirus 242 <5     192 <5     203 <5     173 <5    
  Rhinovirus 242 23 10 %   192 24 13 %   203 24 12 %   173 34 20 %  
  SARS-CoV-2 466 10 2 %   431 7 2 %   427 <5     430 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-43   Veke 21-42   Veke 21-41   Veke 21-40  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 1018 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Bordetella parapertussis 1018 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 1018 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Chlamydia pneumoniae 1018 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Influensavirus A 1036 <5     727 <5     600 <5     527 <5    
  Influensavirus B 1036 <5     727 <5     600 <5     527 <5    
  Parainfluensavirus 1 1018 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Parainfluensavirus 2 1018 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Parainfluensavirus 3 1019 62 6 %   722 91 13 %   594 129 22 %   517 131 25 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 1022 383 37 %   724 163 23 %   600 117 20 %   525 56 11 %  
  Humant metapneumovirus 1019 <5     722 <5     594 <5     517 <5    
  Rhinovirus 1019 144 14 %   722 111 15 %   594 107 18 %   517 116 22 %  
  SARS-CoV-2 7580 530 7 %   5424 297 5 %   4494 190 4 %   7003 170 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               04.11.2021