Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-42   Veke 21-41   Veke 21-40   Veke 21-39  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Bordetella parapertussis 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Chlamydia pneumoniae 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Influensavirus A 391 <5     406 <5     389 <5     391 <5    
  Influensavirus B 391 <5     406 <5     389 <5     391 <5    
  Parainfluensavirus 1 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Parainfluensavirus 2 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Parainfluensavirus 3 192 18 9 %   203 29 14 %   173 25 14 %   170 20 12 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 249 24 10 %   274 26 9 %   272 18 7 %   311 9 3 %  
  Humant metapneumovirus 192 <5     203 <5     173 <5     170 <5    
  Rhinovirus 192 24 13 %   203 24 12 %   173 34 20 %   170 14 8 %  
  SARS-CoV-2 431 7 2 %   427 <5     430 <5     451 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-42   Veke 21-41   Veke 21-40   Veke 21-39  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Bordetella parapertussis 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Chlamydia pneumoniae 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Influensavirus A 727 <5     600 <5     527 <5     477 <5    
  Influensavirus B 727 <5     600 <5     527 <5     477 <5    
  Parainfluensavirus 1 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Parainfluensavirus 2 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Parainfluensavirus 3 722 91 13 %   594 129 22 %   517 131 25 %   470 133 28 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 724 163 23 %   600 117 20 %   525 56 11 %   477 24 5 %  
  Humant metapneumovirus 722 <5     594 <5     517 <5     470 <5    
  Rhinovirus 722 111 15 %   594 107 18 %   517 116 22 %   470 108 23 %  
  SARS-CoV-2 5424 297 5 %   4494 190 4 %   7003 170 2 %   7003 150 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               29.10.2021