Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-41   Veke 21-40   Veke 21-39   Veke 21-38  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Bordetella parapertussis 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Chlamydia pneumoniae 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Influensavirus A 406 <5     389 <5     391 <5     408 <5    
  Influensavirus B 406 <5     389 <5     391 <5     408 <5    
  Parainfluensavirus 1 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Parainfluensavirus 2 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Parainfluensavirus 3 203 29 14 %   173 25 14 %   170 20 12 %   157 17 11 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 274 26 9 %   272 18 7 %   311 9 3 %   383 6 2 %  
  Humant metapneumovirus 203 <5     173 <5     170 <5     157 <5    
  Rhinovirus 203 24 12 %   173 34 20 %   170 14 8 %   157 25 16 %  
  SARS-CoV-2 427 <5     430 <5     451 <5     486 5 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-41   Veke 21-40   Veke 21-39   Veke 21-38  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Bordetella parapertussis 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Chlamydia pneumoniae 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Influensavirus A 600 <5     527 <5     477 <5     437 <5    
  Influensavirus B 600 <5     527 <5     477 <5     437 <5    
  Parainfluensavirus 1 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Parainfluensavirus 2 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Parainfluensavirus 3 594 129 22 %   517 131 25 %   470 133 28 %   425 100 24 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 600 117 20 %   525 56 11 %   477 24 5 %   435 15 3 %  
  Humant metapneumovirus 594 <5     517 <5     470 <5     425 <5    
  Rhinovirus 594 107 18 %   517 116 22 %   470 108 23 %   425 108 25 %  
  SARS-CoV-2 4494 190 4 %   7003 170 2 %   7003 150 2 %   11514 167 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               20.10.2021