Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-40   Veke 21-39   Veke 21-38   Veke 21-37  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Bordetella parapertussis 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Chlamydia pneumoniae 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Influensavirus A 389 <5     391 <5     408 <5     418 <5    
  Influensavirus B 389 <5     391 <5     408 <5     418 <5    
  Parainfluensavirus 1 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 2 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 3 173 25 14 %   170 20 12 %   157 17 11 %   150 12 8 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 272 18 7 %   311 9 3 %   383 6 2 %   258 <5    
  Humant metapneumovirus 173 <5     170 <5     157 <5     150 <5    
  Rhinovirus 173 34 20 %   170 14 8 %   157 25 16 %   150 27 18 %  
  SARS-CoV-2 430 <5     451 <5     486 5 1 %   494 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-40   Veke 21-39   Veke 21-38   Veke 21-37  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Bordetella parapertussis 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Chlamydia pneumoniae 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Influensavirus A 527 <5     477 <5     437 <5     390 <5    
  Influensavirus B 527 <5     477 <5     437 <5     390 <5    
  Parainfluensavirus 1 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Parainfluensavirus 2 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Parainfluensavirus 3 517 131 25 %   470 133 28 %   425 100 24 %   386 70 18 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 525 56 11 %   477 24 5 %   435 15 3 %   388 13 3 %  
  Humant metapneumovirus 517 <5     470 <5     425 <5     386 <5    
  Rhinovirus 517 116 22 %   470 108 23 %   425 108 25 %   386 106 27 %  
  SARS-CoV-2 7003 170 2 %   7003 150 2 %   11514 167 1 %   14571 211 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               13.10.2021