Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-39   Veke 21-38   Veke 21-37   Veke 21-36  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Bordetella parapertussis 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Chlamydia pneumoniae 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Influensavirus A 391 <5     408 <5     418 <5     419 <5    
  Influensavirus B 391 <5     408 <5     418 <5     419 <5    
  Parainfluensavirus 1 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 2 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 3 170 20 12 %   157 17 11 %   150 12 8 %   150 6 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 311 9 3 %   383 6 2 %   258 <5     274 <5    
  Humant metapneumovirus 170 <5     157 <5     150 <5     150 <5    
  Rhinovirus 170 14 8 %   157 25 16 %   150 27 18 %   150 13 9 %  
  SARS-CoV-2 451 <5     486 5 1 %   494 <5     499 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-39   Veke 21-38   Veke 21-37   Veke 21-36  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Bordetella parapertussis 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Chlamydia pneumoniae 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Influensavirus A 477 <5     437 <5     390 <5     436 <5    
  Influensavirus B 477 <5     437 <5     390 <5     436 <5    
  Parainfluensavirus 1 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Parainfluensavirus 2 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Parainfluensavirus 3 470 133 28 %   425 100 24 %   386 70 18 %   402 61 15 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 477 24 5 %   435 15 3 %   388 13 3 %   416 17 4 %  
  Humant metapneumovirus 470 <5     425 <5     386 <5     402 <5    
  Rhinovirus 470 108 23 %   425 108 25 %   386 106 27 %   402 117 29 %  
  SARS-CoV-2 7003 150 2 %   11514 167 1 %   14571 211 1 %   20459 382 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               07.10.2021