Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-38   Veke 21-37   Veke 21-36   Veke 21-35  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Bordetella parapertussis 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Chlamydia pneumoniae 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Influensavirus A 408 <5     418 <5     419 <5     389 <5    
  Influensavirus B 408 <5     418 <5     419 <5     389 <5    
  Parainfluensavirus 1 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Parainfluensavirus 2 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Parainfluensavirus 3 157 17 11 %   150 12 8 %   150 6 4 %   145 7 5 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 383 6 2 %   258 <5     274 <5     247 <5    
  Humant metapneumovirus 157 <5     150 <5     150 <5     145 <5    
  Rhinovirus 157 25 16 %   150 27 18 %   150 13 9 %   145 22 15 %  
  SARS-CoV-2 486 5 1 %   494 <5     499 <5     498 6 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-38   Veke 21-37   Veke 21-36   Veke 21-35  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Bordetella parapertussis 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Chlamydia pneumoniae 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Influensavirus A 437 <5     390 <5     436 <5     373 <5    
  Influensavirus B 437 <5     390 <5     436 <5     373 <5    
  Parainfluensavirus 1 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Parainfluensavirus 2 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Parainfluensavirus 3 425 100 24 %   386 70 18 %   402 61 15 %   358 42 12 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 435 15 3 %   388 13 3 %   416 17 4 %   365 11 3 %  
  Humant metapneumovirus 425 <5     386 <5     402 <5     358 <5    
  Rhinovirus 425 108 25 %   386 106 27 %   402 117 29 %   358 116 32 %  
  SARS-CoV-2 11514 167 1 %   14571 211 1 %   20459 382 2 %   26623 592 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               30.09.2021