Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-37   Veke 21-36   Veke 21-35   Veke 21-34  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Bordetella parapertussis 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Chlamydia pneumoniae 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Influensavirus A 418 <5     419 <5     389 <5     444 <5    
  Influensavirus B 418 <5     419 <5     389 <5     444 <5    
  Parainfluensavirus 1 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Parainfluensavirus 2 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Parainfluensavirus 3 150 12 8 %   150 6 4 %   145 7 5 %   131 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 258 <5     274 <5     247 <5     223 <5    
  Humant metapneumovirus 150 <5     150 <5     145 <5     131 <5    
  Rhinovirus 150 27 18 %   150 13 9 %   145 22 15 %   131 15 11 %  
  SARS-CoV-2 494 <5     499 <5     498 6 1 %   582 7 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-37   Veke 21-36   Veke 21-35   Veke 21-34  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Bordetella parapertussis 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Chlamydia pneumoniae 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Influensavirus A 390 <5     436 <5     373 <5     272 <5    
  Influensavirus B 390 <5     436 <5     373 <5     272 <5    
  Parainfluensavirus 1 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Parainfluensavirus 2 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Parainfluensavirus 3 386 70 18 %   402 61 15 %   358 42 12 %   256 27 11 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 388 13 3 %   416 17 4 %   365 11 3 %   270 <5    
  Humant metapneumovirus 386 <5     402 <5     358 <5     256 <5    
  Rhinovirus 386 106 27 %   402 117 29 %   358 116 32 %   256 60 23 %  
  SARS-CoV-2 14571 211 1 %   20459 382 2 %   26623 592 2 %   25782 926 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               30.09.2021