Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-36   Veke 21-35   Veke 21-34   Veke 21-33  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Bordetella parapertussis 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Chlamydia pneumoniae 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Influensavirus A 419 <5     389 <5     444 <5     439 <5    
  Influensavirus B 419 <5     389 <5     444 <5     439 <5    
  Parainfluensavirus 1 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Parainfluensavirus 2 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Parainfluensavirus 3 150 6 4 %   145 7 5 %   131 <5     120 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 274 <5     247 <5     223 <5     224 <5    
  Humant metapneumovirus 150 <5     145 <5     131 <5     120 <5    
  Rhinovirus 150 13 9 %   145 22 15 %   131 15 11 %   120 5 4 %  
  SARS-CoV-2 499 <5     498 6 1 %   582 7 1 %   523 8 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-36   Veke 21-35   Veke 21-34   Veke 21-33  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Bordetella parapertussis 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Chlamydia pneumoniae 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Influensavirus A 436 <5     373 <5     272 <5     204 <5    
  Influensavirus B 436 <5     373 <5     272 <5     204 <5    
  Parainfluensavirus 1 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Parainfluensavirus 2 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Parainfluensavirus 3 402 61 15 %   358 42 12 %   256 27 11 %   190 13 7 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 416 17 4 %   365 11 3 %   270 <5     198 <5    
  Humant metapneumovirus 402 <5     358 <5     256 <5     190 <5    
  Rhinovirus 402 117 29 %   358 116 32 %   256 60 23 %   190 32 17 %  
  SARS-CoV-2 20459 382 2 %   26623 592 2 %   25782 926 4 %   19527 637 3 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               16.09.2021