Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-35   Veke 21-34   Veke 21-33   Veke 21-32  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Bordetella parapertussis 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Chlamydia pneumoniae 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Influensavirus A 389 <5     444 <5     439 <5     437 <5    
  Influensavirus B 389 <5     444 <5     439 <5     437 <5    
  Parainfluensavirus 1 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Parainfluensavirus 2 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Parainfluensavirus 3 145 7 5 %   131 <5     120 <5     123 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 247 <5     223 <5     224 <5     223 <5    
  Humant metapneumovirus 145 <5     131 <5     120 <5     123 <5    
  Rhinovirus 145 22 15 %   131 15 11 %   120 5 4 %   123 6 5 %  
  SARS-CoV-2 498 6 1 %   582 7 1 %   523 8 2 %   526 10 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-35   Veke 21-34   Veke 21-33   Veke 21-32  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Bordetella parapertussis 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Chlamydia pneumoniae 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Influensavirus A 373 <5     272 <5     204 <5     217 <5    
  Influensavirus B 373 <5     272 <5     204 <5     217 <5    
  Parainfluensavirus 1 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Parainfluensavirus 2 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Parainfluensavirus 3 358 42 12 %   256 27 11 %   190 13 7 %   196 5 3 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 365 11 3 %   270 <5     198 <5     211 <5    
  Humant metapneumovirus 358 <5     256 <5     190 <5     196 <5    
  Rhinovirus 358 116 32 %   256 60 23 %   190 32 17 %   196 32 16 %  
  SARS-CoV-2 26623 592 2 %   25782 926 4 %   19527 637 3 %   18388 647 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               08.09.2021