Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-34   Veke 21-33   Veke 21-32   Veke 21-31  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Bordetella parapertussis 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Chlamydia pneumoniae 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Influensavirus A 444 <5     439 <5     437 <5     352 <5    
  Influensavirus B 444 <5     439 <5     437 <5     352 <5    
  Parainfluensavirus 1 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Parainfluensavirus 2 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Parainfluensavirus 3 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 223 <5     224 <5     223 <5     174 <5    
  Humant metapneumovirus 131 <5     120 <5     123 <5     106 <5    
  Rhinovirus 131 15 11 %   120 5 4 %   123 6 5 %   106 5 5 %  
  SARS-CoV-2 582 7 1 %   523 8 2 %   526 10 2 %   414 9 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-34   Veke 21-33   Veke 21-32   Veke 21-31  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Bordetella parapertussis 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Chlamydia pneumoniae 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Influensavirus A 272 <5     204 <5     217 <5     206 <5    
  Influensavirus B 272 <5     204 <5     217 <5     206 <5    
  Parainfluensavirus 1 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Parainfluensavirus 2 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Parainfluensavirus 3 256 27 11 %   190 13 7 %   196 5 3 %   181 5 3 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 270 <5     198 <5     211 <5     195 <5    
  Humant metapneumovirus 256 <5     190 <5     196 <5     181 <5    
  Rhinovirus 256 60 23 %   190 32 17 %   196 32 16 %   181 27 15 %  
  SARS-CoV-2 25782 926 4 %   19527 637 3 %   18388 647 4 %   16389 627 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               01.09.2021