Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-33   Veke 21-32   Veke 21-31   Veke 21-30  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Bordetella parapertussis 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Chlamydia pneumoniae 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Influensavirus A 439 <5     437 <5     352 <5     388 <5    
  Influensavirus B 439 <5     437 <5     352 <5     388 <5    
  Parainfluensavirus 1 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 2 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 3 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 224 <5     223 <5     174 <5     212 <5    
  Humant metapneumovirus 120 <5     123 <5     106 <5     113 <5    
  Rhinovirus 120 5 4 %   123 6 5 %   106 5 5 %   113 7 6 %  
  SARS-CoV-2 523 8 2 %   526 10 2 %   414 9 2 %   453 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-33   Veke 21-32   Veke 21-31   Veke 21-30  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Bordetella parapertussis 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Chlamydia pneumoniae 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Influensavirus A 204 <5     217 <5     206 <5     173 <5    
  Influensavirus B 204 <5     217 <5     206 <5     173 <5    
  Parainfluensavirus 1 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Parainfluensavirus 2 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Parainfluensavirus 3 190 13 7 %   196 5 3 %   181 5 3 %   161 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 198 <5     211 <5     195 <5     168 <5    
  Humant metapneumovirus 190 <5     196 <5     181 <5     161 <5    
  Rhinovirus 190 32 17 %   196 32 16 %   181 27 15 %   161 23 14 %  
  SARS-CoV-2 19527 637 3 %   18388 647 4 %   16389 627 4 %   12445 448 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               25.08.2021