Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-32   Veke 21-31   Veke 21-30   Veke 21-29  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Bordetella parapertussis 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Chlamydia pneumoniae 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Influensavirus A 437 <5     352 <5     388 <5     306 <5    
  Influensavirus B 437 <5     352 <5     388 <5     306 <5    
  Parainfluensavirus 1 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 2 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 3 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 223 <5     174 <5     212 <5     161 <5    
  Humant metapneumovirus 123 <5     106 <5     113 <5     109 <5    
  Rhinovirus 123 6 5 %   106 5 5 %   113 7 6 %   109 7 6 %  
  SARS-CoV-2 526 10 2 %   414 9 2 %   453 <5     381 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-32   Veke 21-31   Veke 21-30   Veke 21-29  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 196 <5     181 <5     161 <5     158 <5    
  Bordetella parapertussis 196 <5     181 <5     161 <5     158 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 196 <5     181 <5     161 <5     158 <5    
  Chlamydia pneumoniae 196 <5     181 <5     161 <5     158 <5    
  Influensavirus A 217 <5     206 <5     173 <5     163 <5    
  Influensavirus B 217 <5     206 <5     173 <5     163 <5    
  Parainfluensavirus 1 196 <5     181 <5     161 <5     158 <5    
  Parainfluensavirus 2 196 <5     181 <5     161 <5     158 <5    
  Parainfluensavirus 3 196 5 3 %   181 5 3 %   161 <5     158 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 211 <5     195 <5     168 <5     161 <5    
  Humant metapneumovirus 196 <5     181 <5     161 <5     157 <5    
  Rhinovirus 196 32 16 %   181 27 15 %   161 23 14 %   157 27 17 %  
  SARS-CoV-2 18388 647 4 %   16389 627 4 %   12445 448 4 %   8927 216 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               18.08.2021