Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-31   Veke 21-30   Veke 21-29   Veke 21-28  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Bordetella parapertussis 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Chlamydia pneumoniae 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Influensavirus A 352 <5     388 <5     306 <5     368 <5    
  Influensavirus B 352 <5     388 <5     306 <5     368 <5    
  Parainfluensavirus 1 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Parainfluensavirus 2 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Parainfluensavirus 3 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 174 <5     212 <5     161 <5     188 <5    
  Humant metapneumovirus 106 <5     113 <5     109 <5     112 <5    
  Rhinovirus 106 5 5 %   113 7 6 %   109 7 6 %   112 12 11 %  
  SARS-CoV-2 414 9 2 %   453 <5     381 <5     421 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-31   Veke 21-30   Veke 21-29   Veke 21-28  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 181 <5     161 <5     158 <5     141 <5    
  Bordetella parapertussis 181 <5     161 <5     158 <5     141 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 181 <5     161 <5     158 <5     141 <5    
  Chlamydia pneumoniae 181 <5     161 <5     158 <5     141 <5    
  Influensavirus A 206 <5     173 <5     163 <5     165 <5    
  Influensavirus B 206 <5     173 <5     163 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 1 181 <5     161 <5     158 <5     141 <5    
  Parainfluensavirus 2 181 <5     161 <5     158 <5     141 <5    
  Parainfluensavirus 3 181 5 3 %   161 <5     158 <5     141 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 195 <5     168 <5     161 <5     152 <5    
  Humant metapneumovirus 181 <5     161 <5     157 <5     141 <5    
  Rhinovirus 181 27 15 %   161 23 14 %   157 27 17 %   141 24 17 %  
  SARS-CoV-2 16389 627 4 %   12445 448 4 %   8927 216 2 %   8735 125 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               11.08.2021