Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-30   Veke 21-29   Veke 21-28   Veke 21-27  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Bordetella parapertussis 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Chlamydia pneumoniae 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Influensavirus A 388 <5     306 <5     368 <5     315 <5    
  Influensavirus B 388 <5     306 <5     368 <5     315 <5    
  Parainfluensavirus 1 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Parainfluensavirus 2 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Parainfluensavirus 3 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 212 <5     161 <5     188 <5     154 <5    
  Humant metapneumovirus 113 <5     109 <5     112 <5     87 <5    
  Rhinovirus 113 7 6 %   109 7 6 %   112 12 11 %   87 <5    
  SARS-CoV-2 453 <5     381 <5     421 <5     384 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-30   Veke 21-29   Veke 21-28   Veke 21-27  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Bordetella parapertussis 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Chlamydia pneumoniae 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Influensavirus A 173 <5     163 <5     165 <5     169 <5    
  Influensavirus B 173 <5     163 <5     165 <5     169 <5    
  Parainfluensavirus 1 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Parainfluensavirus 2 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Parainfluensavirus 3 161 <5     158 <5     141 <5     162 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 168 <5     161 <5     152 <5     165 <5    
  Humant metapneumovirus 161 <5     157 <5     141 <5     162 <5    
  Rhinovirus 161 23 14 %   157 27 17 %   141 24 17 %   162 39 24 %  
  SARS-CoV-2 12445 448 4 %   8927 216 2 %   8735 125 1 %   9726 63 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               04.08.2021