Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-29   Veke 21-28   Veke 21-27   Veke 21-26  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Bordetella parapertussis 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Chlamydia pneumoniae 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Influensavirus A 306 <5     368 <5     315 <5     362 <5    
  Influensavirus B 306 <5     368 <5     315 <5     362 <5    
  Parainfluensavirus 1 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Parainfluensavirus 2 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Parainfluensavirus 3 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 161 <5     188 <5     154 <5     207 <5    
  Humant metapneumovirus 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Rhinovirus 109 7 6 %   112 12 11 %   87 <5     128 13 10 %  
  SARS-CoV-2 381 <5     421 <5     384 <5     436 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-29   Veke 21-28   Veke 21-27   Veke 21-26  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Bordetella parapertussis 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Chlamydia pneumoniae 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Influensavirus A 163 <5     165 <5     169 <5     136 <5    
  Influensavirus B 163 <5     165 <5     169 <5     136 <5    
  Parainfluensavirus 1 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Parainfluensavirus 2 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Parainfluensavirus 3 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 161 <5     152 <5     165 <5     132 <5    
  Humant metapneumovirus 157 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Rhinovirus 157 27 17 %   141 24 17 %   162 39 24 %   130 44 34 %  
  SARS-CoV-2 8927 216 2 %   8735 125 1 %   9726 63 1 %   9682 32 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               28.07.2021