Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-28   Veke 21-27   Veke 21-26   Veke 21-25  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Bordetella parapertussis 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Chlamydia pneumoniae 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Influensavirus A 368 <5     315 <5     362 <5     334 <5    
  Influensavirus B 368 <5     315 <5     362 <5     334 <5    
  Parainfluensavirus 1 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 2 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 3 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 188 <5     154 <5     207 <5     224 <5    
  Humant metapneumovirus 112 <5     87 <5     128 <5     113 <5    
  Rhinovirus 112 12 11 %   87 <5     128 13 10 %   113 9 8 %  
  SARS-CoV-2 421 <5     384 <5     436 <5     400 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-28   Veke 21-27   Veke 21-26   Veke 21-25  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 141 <5     162 <5     130 <5     172 <5    
  Bordetella parapertussis 141 <5     162 <5     130 <5     172 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 141 <5     162 <5     130 <5     173 <5    
  Chlamydia pneumoniae 141 <5     162 <5     130 <5     173 <5    
  Influensavirus A 165 <5     169 <5     136 <5     183 <5    
  Influensavirus B 165 <5     169 <5     136 <5     183 <5    
  Parainfluensavirus 1 141 <5     162 <5     130 <5     172 <5    
  Parainfluensavirus 2 141 <5     162 <5     130 <5     172 <5    
  Parainfluensavirus 3 141 <5     162 <5     130 <5     172 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 152 <5     165 <5     132 <5     179 <5    
  Humant metapneumovirus 141 <5     162 <5     130 <5     172 <5    
  Rhinovirus 141 24 17 %   162 39 24 %   130 44 34 %   172 43 25 %  
  SARS-CoV-2 8735 125 1 %   9726 63 1 %   9682 32 0 %   10054 20 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               23.07.2021