Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-27   Veke 21-26   Veke 21-25   Veke 21-24  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Bordetella parapertussis 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Chlamydia pneumoniae 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Influensavirus A 315 <5     362 <5     334 <5     368 <5    
  Influensavirus B 315 <5     362 <5     334 <5     368 <5    
  Parainfluensavirus 1 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Parainfluensavirus 2 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Parainfluensavirus 3 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 154 <5     207 <5     224 <5     233 <5    
  Humant metapneumovirus 87 <5     128 <5     113 <5     105 <5    
  Rhinovirus 87 <5     128 13 10 %   113 9 8 %   105 12 11 %  
  SARS-CoV-2 384 <5     436 <5     400 <5     453 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-27   Veke 21-26   Veke 21-25   Veke 21-24  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 162 <5     130 <5     172 <5     144 <5    
  Bordetella parapertussis 162 <5     130 <5     172 <5     144 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 162 <5     130 <5     173 <5     144 <5    
  Chlamydia pneumoniae 162 <5     130 <5     173 <5     144 <5    
  Influensavirus A 169 <5     136 <5     183 <5     145 <5    
  Influensavirus B 169 <5     136 <5     183 <5     145 <5    
  Parainfluensavirus 1 162 <5     130 <5     172 <5     144 <5    
  Parainfluensavirus 2 162 <5     130 <5     172 <5     144 <5    
  Parainfluensavirus 3 162 <5     130 <5     172 <5     144 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 165 <5     132 <5     179 <5     146 <5    
  Humant metapneumovirus 162 <5     130 <5     172 <5     144 <5    
  Rhinovirus 162 39 24 %   130 44 34 %   172 43 25 %   144 42 29 %  
  SARS-CoV-2 9726 63 1 %   9682 32 0 %   10054 20 0 %   10008 46 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               14.07.2021