Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-26   Veke 21-25   Veke 21-24   Veke 21-23  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Bordetella parapertussis 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Chlamydia pneumoniae 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Influensavirus A 362 <5     334 <5     368 <5     296 <5    
  Influensavirus B 362 <5     334 <5     368 <5     296 <5    
  Parainfluensavirus 1 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Parainfluensavirus 2 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Parainfluensavirus 3 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 207 <5     224 <5     233 <5     203 <5    
  Humant metapneumovirus 128 <5     113 <5     105 <5     94 <5    
  Rhinovirus 128 13 10 %   113 9 8 %   105 12 11 %   94 11 12 %  
  SARS-CoV-2 436 <5     400 <5     453 <5     364 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-26   Veke 21-25   Veke 21-24   Veke 21-23  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 130 <5     172 <5     144 <5     151 <5    
  Bordetella parapertussis 130 <5     172 <5     144 <5     151 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 130 <5     173 <5     144 <5     151 <5    
  Chlamydia pneumoniae 130 <5     173 <5     144 <5     151 <5    
  Influensavirus A 136 <5     183 <5     145 <5     164 <5    
  Influensavirus B 136 <5     183 <5     145 <5     164 <5    
  Parainfluensavirus 1 130 <5     172 <5     144 <5     151 <5    
  Parainfluensavirus 2 130 <5     172 <5     144 <5     151 <5    
  Parainfluensavirus 3 130 <5     172 <5     144 <5     151 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 132 <5     179 <5     146 <5     158 <5    
  Humant metapneumovirus 130 <5     172 <5     144 <5     151 <5    
  Rhinovirus 130 44 34 %   172 43 25 %   144 42 29 %   151 45 30 %  
  SARS-CoV-2 9682 32 0 %   10054 20 0 %   10008 46 0 %   9007 55 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               07.07.2021