Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-25   Veke 21-24   Veke 21-23   Veke 21-22  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Bordetella parapertussis 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Chlamydia pneumoniae 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Influensavirus A 334 <5     368 <5     296 <5     246 <5    
  Influensavirus B 334 <5     368 <5     296 <5     246 <5    
  Parainfluensavirus 1 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Parainfluensavirus 2 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Parainfluensavirus 3 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 224 <5     233 <5     203 <5     188 <5    
  Humant metapneumovirus 113 <5     105 <5     94 <5     98 <5    
  Rhinovirus 113 9 8 %   105 12 11 %   94 11 12 %   98 9 9 %  
  SARS-CoV-2 400 <5     453 <5     364 <5     346 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-25   Veke 21-24   Veke 21-23   Veke 21-22  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 172 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Bordetella parapertussis 172 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 173 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Chlamydia pneumoniae 173 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Influensavirus A 183 <5     145 <5     164 <5     126 <5    
  Influensavirus B 183 <5     145 <5     164 <5     126 <5    
  Parainfluensavirus 1 172 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Parainfluensavirus 2 172 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Parainfluensavirus 3 172 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 179 <5     146 <5     158 <5     125 <5    
  Humant metapneumovirus 172 <5     144 <5     151 <5     121 <5    
  Rhinovirus 172 43 25 %   144 42 29 %   151 45 30 %   121 31 26 %  
  SARS-CoV-2 10054 20 0 %   10008 46 0 %   9007 55 1 %   9387 48 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               01.07.2021