Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-20   Veke 21-19   Veke 21-18   Veke 21-17  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Bordetella parapertussis 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Chlamydia pneumoniae 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Influensavirus A 300 <5     305 <5     327 <5     271 <5    
  Influensavirus B 300 <5     305 <5     327 <5     271 <5    
  Parainfluensavirus 1 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 2 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 3 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 230 <5     234 <5     274 <5     224 <5    
  Humant metapneumovirus 141 <5     149 <5     173 <5     156 <5    
  Rhinovirus 141 9 6 %   149 8 5 %   173 8 5 %   156 6 4 %  
  SARS-CoV-2 410 <5     439 <5     455 <5     425 5 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-20   Veke 21-19   Veke 21-18   Veke 21-17  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Bordetella parapertussis 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Chlamydia pneumoniae 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Influensavirus A 155 <5     174 <5     215 <5     193 <5    
  Influensavirus B 155 <5     174 <5     215 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 1 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Parainfluensavirus 2 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Parainfluensavirus 3 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 154 <5     172 <5     215 <5     192 <5    
  Humant metapneumovirus 141 <5     169 <5     199 <5     187 <5    
  Rhinovirus 141 22 16 %   169 34 20 %   199 45 23 %   187 30 16 %  
  SARS-CoV-2 14277 155 1 %   14278 193 1 %   15840 309 2 %   14655 232 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               27.05.2021