Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-18   Veke 19-17   Veke 19-16   Veke 19-15  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Bordetella parapertussis 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Chlamydia pneumoniae 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Influensavirus A 125 5 4 %   194 9 5 %   133 9 7 %   154 9 6 %  
  Influensavirus B 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Parainfluensavirus 1 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Parainfluensavirus 2 125 <5     194 <5     133 <5     154 <5    
  Parainfluensavirus 3 125 <5     194 13 7 %   133 <5     154 6 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 125 <5     194 5 3 %   133 7 5 %   154 <5    
  Humant metapneumovirus 125 <5     194 6 3 %   133 5 4 %   154 <5    
  Rhinovirus 125 10 8 %   194 22 11 %   133 16 12 %   154 16 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-18   Veke 19-17   Veke 19-16   Veke 19-15  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 262 12 5 %   319 8 3 %   111 <5     385 5 1 %  
  Bordetella parapertussis 262 <5     319 <5     111 <5     385 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 262 <5     319 <5     111 <5     385 <5    
  Chlamydia pneumoniae 262 9 3 %   319 17 5 %   111 5 5 %   385 14 4 %  
  Influensavirus A 262 10 4 %   319 8 3 %   111 8 7 %   385 19 5 %  
  Influensavirus B 262 <5     319 <5     111 <5     385 <5    
  Parainfluensavirus 1 262 <5     319 <5     111 <5     385 <5    
  Parainfluensavirus 2 262 <5     319 <5     111 <5     385 <5    
  Parainfluensavirus 3 262 15 6 %   319 15 5 %   111 <5     385 21 5 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 262 <5     319 8 3 %   111 <5     385 6 2 %  
  Humant metapneumovirus 262 11 4 %   319 15 5 %   111 <5     385 24 6 %  
  Rhinovirus 262 31 12 %   319 40 13 %   111 16 14 %   385 61 16 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               15.05.2019