Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-17   Veke 19-16   Veke 19-15   Veke 19-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Bordetella parapertussis 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Chlamydia pneumoniae 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Influensavirus A 194 9 5 %   133 9 7 %   154 9 6 %   150 12 8 %  
  Influensavirus B 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 1 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 2 194 <5     133 <5     154 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 3 194 13 7 %   133 <5     154 6 4 %   150 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 194 5 3 %   133 7 5 %   154 <5     150 <5    
  Humant metapneumovirus 194 6 3 %   133 5 4 %   154 <5     150 <5    
  Rhinovirus 194 22 11 %   133 16 12 %   154 16 10 %   150 11 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-17   Veke 19-16   Veke 19-15   Veke 19-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 319 8 3 %   111 <5     385 5 1 %   369 <5    
  Bordetella parapertussis 319 <5     111 <5     385 <5     369 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 319 <5     111 <5     385 <5     369 <5    
  Chlamydia pneumoniae 319 17 5 %   111 5 5 %   385 14 4 %   369 12 3 %  
  Influensavirus A 319 8 3 %   111 8 7 %   385 19 5 %   369 35 9 %  
  Influensavirus B 319 <5     111 <5     385 <5     369 <5    
  Parainfluensavirus 1 319 <5     111 <5     385 <5     369 <5    
  Parainfluensavirus 2 319 <5     111 <5     385 <5     369 <5    
  Parainfluensavirus 3 319 15 5 %   111 <5     385 21 5 %   369 14 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 319 8 3 %   111 <5     385 6 2 %   369 12 3 %  
  Humant metapneumovirus 319 15 5 %   111 <5     385 24 6 %   369 11 3 %  
  Rhinovirus 319 40 13 %   111 16 14 %   385 61 16 %   369 45 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               15.05.2019