Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-16   Veke 19-15   Veke 19-14   Veke 19-13  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Bordetella parapertussis 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Chlamydia pneumoniae 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Influensavirus A 133 9 7 %   154 9 6 %   150 12 8 %   182 20 11 %  
  Influensavirus B 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Parainfluensavirus 1 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Parainfluensavirus 2 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Parainfluensavirus 3 133 <5     154 6 4 %   150 <5     182 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 133 7 5 %   154 <5     150 <5     182 14 8 %  
  Humant metapneumovirus 133 5 4 %   154 <5     150 <5     182 6 3 %  
  Rhinovirus 133 16 12 %   154 16 10 %   150 11 7 %   182 9 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-16   Veke 19-15   Veke 19-14   Veke 19-13  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 111 <5     385 5 1 %   369 <5     426 7 2 %  
  Bordetella parapertussis 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 111 <5     385 <5     369 <5     426 5 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 111 5 5 %   385 14 4 %   369 12 3 %   426 14 3 %  
  Influensavirus A 111 8 7 %   385 19 5 %   369 35 9 %   426 42 10 %  
  Influensavirus B 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Parainfluensavirus 1 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Parainfluensavirus 2 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Parainfluensavirus 3 111 <5     385 21 5 %   369 14 4 %   426 9 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 111 <5     385 6 2 %   369 12 3 %   426 17 4 %  
  Humant metapneumovirus 111 <5     385 24 6 %   369 11 3 %   426 15 4 %  
  Rhinovirus 111 16 14 %   385 61 16 %   369 45 12 %   426 50 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               24.04.2019