Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-15   Veke 19-14   Veke 19-13   Veke 19-12  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Bordetella parapertussis 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Chlamydia pneumoniae 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Influensavirus A 154 9 6 %   150 12 8 %   182 20 11 %   195 20 10 %  
  Influensavirus B 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Parainfluensavirus 1 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Parainfluensavirus 2 154 <5     150 <5     182 <5     195 <5    
  Parainfluensavirus 3 154 6 4 %   150 <5     182 <5     195 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 154 <5     150 <5     182 14 8 %   195 9 5 %  
  Humant metapneumovirus 154 <5     150 <5     182 6 3 %   195 <5    
  Rhinovirus 154 16 10 %   150 11 7 %   182 9 5 %   195 15 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-15   Veke 19-14   Veke 19-13   Veke 19-12  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 385 5 1 %   369 <5     426 7 2 %   433 5 1 %  
  Bordetella parapertussis 385 <5     369 <5     426 <5     433 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 385 <5     369 <5     426 5 1 %   433 6 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 385 14 4 %   369 12 3 %   426 14 3 %   433 23 5 %  
  Influensavirus A 385 19 5 %   369 35 9 %   426 42 10 %   433 56 13 %  
  Influensavirus B 385 <5     369 <5     426 <5     433 <5    
  Parainfluensavirus 1 385 <5     369 <5     426 <5     433 <5    
  Parainfluensavirus 2 385 <5     369 <5     426 <5     433 <5    
  Parainfluensavirus 3 385 21 5 %   369 14 4 %   426 9 2 %   433 9 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 385 6 2 %   369 12 3 %   426 17 4 %   433 22 5 %  
  Humant metapneumovirus 385 24 6 %   369 11 3 %   426 15 4 %   433 13 3 %  
  Rhinovirus 385 61 16 %   369 45 12 %   426 50 12 %   433 32 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               23.04.2019