Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-14   Veke 19-13   Veke 19-12   Veke 19-11  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Bordetella parapertussis 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Chlamydia pneumoniae 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Influensavirus A 150 12 8 %   182 20 11 %   195 20 10 %   184 23 13 %  
  Influensavirus B 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Parainfluensavirus 1 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Parainfluensavirus 2 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Parainfluensavirus 3 150 <5     182 <5     195 <5     184 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 150 <5     182 14 8 %   195 9 5 %   184 12 7 %  
  Humant metapneumovirus 150 <5     182 6 3 %   195 <5     184 <5    
  Rhinovirus 150 11 7 %   182 9 5 %   195 15 8 %   184 19 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-14   Veke 19-13   Veke 19-12   Veke 19-11  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 369 <5     426 7 2 %   433 5 1 %   484 11 2 %  
  Bordetella parapertussis 369 <5     426 <5     433 <5     484 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 369 <5     426 5 1 %   433 6 1 %   484 6 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 369 12 3 %   426 14 3 %   433 23 5 %   484 18 4 %  
  Influensavirus A 369 35 9 %   426 42 10 %   433 56 13 %   484 74 15 %  
  Influensavirus B 369 <5     426 <5     433 <5     484 <5    
  Parainfluensavirus 1 369 <5     426 <5     433 <5     484 <5    
  Parainfluensavirus 2 369 <5     426 <5     433 <5     484 <5    
  Parainfluensavirus 3 369 14 4 %   426 9 2 %   433 9 2 %   484 9 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 369 12 3 %   426 17 4 %   433 22 5 %   484 38 8 %  
  Humant metapneumovirus 369 11 3 %   426 15 4 %   433 13 3 %   484 5 1 %  
  Rhinovirus 369 45 12 %   426 50 12 %   433 32 7 %   484 49 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               10.04.2019