Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-13   Veke 19-12   Veke 19-11   Veke 19-10  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Bordetella parapertussis 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Chlamydia pneumoniae 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Influensavirus A 182 20 11 %   195 20 10 %   184 23 13 %   195 25 13 %  
  Influensavirus B 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Parainfluensavirus 1 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Parainfluensavirus 2 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Parainfluensavirus 3 182 <5     195 <5     184 <5     195 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 182 14 8 %   195 9 5 %   184 12 7 %   195 17 9 %  
  Humant metapneumovirus 182 6 3 %   195 <5     184 <5     195 <5    
  Rhinovirus 182 9 5 %   195 15 8 %   184 19 10 %   195 18 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-13   Veke 19-12   Veke 19-11   Veke 19-10  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 426 7 2 %   433 5 1 %   484 11 2 %   565 9 2 %  
  Bordetella parapertussis 426 <5     433 <5     484 <5     565 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 426 5 1 %   433 6 1 %   484 6 1 %   565 8 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 426 14 3 %   433 23 5 %   484 18 4 %   565 16 3 %  
  Influensavirus A 426 42 10 %   433 56 13 %   484 74 15 %   565 74 13 %  
  Influensavirus B 426 <5     433 <5     484 <5     565 <5    
  Parainfluensavirus 1 426 <5     433 <5     484 <5     565 <5    
  Parainfluensavirus 2 426 <5     433 <5     484 <5     565 <5    
  Parainfluensavirus 3 426 9 2 %   433 9 2 %   484 9 2 %   565 6 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 426 17 4 %   433 22 5 %   484 38 8 %   565 34 6 %  
  Humant metapneumovirus 426 15 4 %   433 13 3 %   484 5 1 %   565 5 1 %  
  Rhinovirus 426 50 12 %   433 32 7 %   484 49 10 %   565 46 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               03.04.2019