Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-12   Veke 19-11   Veke 19-10   Veke 19-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Bordetella parapertussis 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Chlamydia pneumoniae 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Influensavirus A 195 20 10 %   184 23 13 %   195 25 13 %   193 37 19 %  
  Influensavirus B 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 1 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 2 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Parainfluensavirus 3 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 195 9 5 %   184 12 7 %   195 17 9 %   193 14 7 %  
  Humant metapneumovirus 195 <5     184 <5     195 <5     193 <5    
  Rhinovirus 195 15 8 %   184 19 10 %   195 18 9 %   193 12 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-12   Veke 19-11   Veke 19-10   Veke 19-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 433 5 1 %   484 11 2 %   565 9 2 %   457 8 2 %  
  Bordetella parapertussis 433 <5     484 <5     565 <5     457 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 433 6 1 %   484 6 1 %   565 8 1 %   457 <5    
  Chlamydia pneumoniae 433 23 5 %   484 18 4 %   565 16 3 %   457 16 4 %  
  Influensavirus A 433 56 13 %   484 74 15 %   565 74 13 %   457 112 25 %  
  Influensavirus B 433 <5     484 <5     565 <5     457 <5    
  Parainfluensavirus 1 433 <5     484 <5     565 <5     457 <5    
  Parainfluensavirus 2 433 <5     484 <5     565 <5     457 <5    
  Parainfluensavirus 3 433 9 2 %   484 9 2 %   565 6 1 %   457 9 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 433 22 5 %   484 38 8 %   565 34 6 %   457 32 7 %  
  Humant metapneumovirus 433 13 3 %   484 5 1 %   565 5 1 %   457 5 1 %  
  Rhinovirus 433 32 7 %   484 49 10 %   565 46 8 %   457 27 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               27.03.2019