Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-11   Veke 19-10   Veke 19-09   Veke 19-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Bordetella parapertussis 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Chlamydia pneumoniae 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Influensavirus A 184 23 13 %   195 25 13 %   193 37 19 %   209 43 21 %  
  Influensavirus B 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Parainfluensavirus 1 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Parainfluensavirus 2 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Parainfluensavirus 3 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 184 12 7 %   195 17 9 %   193 14 7 %   209 18 9 %  
  Humant metapneumovirus 184 <5     195 <5     193 <5     209 <5    
  Rhinovirus 184 19 10 %   195 18 9 %   193 12 6 %   209 9 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-11   Veke 19-10   Veke 19-09   Veke 19-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 484 11 2 %   565 9 2 %   457 8 2 %   643 5 1 %  
  Bordetella parapertussis 484 <5     565 <5     457 <5     643 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 484 6 1 %   565 8 1 %   457 <5     643 5 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 484 18 4 %   565 16 3 %   457 16 4 %   643 16 2 %  
  Influensavirus A 484 74 15 %   565 74 13 %   457 112 25 %   643 149 23 %  
  Influensavirus B 484 <5     565 <5     457 <5     643 <5    
  Parainfluensavirus 1 484 <5     565 <5     457 <5     643 <5    
  Parainfluensavirus 2 484 <5     565 <5     457 <5     643 <5    
  Parainfluensavirus 3 484 9 2 %   565 6 1 %   457 9 2 %   643 9 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 484 38 8 %   565 34 6 %   457 32 7 %   643 51 8 %  
  Humant metapneumovirus 484 5 1 %   565 5 1 %   457 5 1 %   643 <5    
  Rhinovirus 484 49 10 %   565 46 8 %   457 27 6 %   643 46 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               20.03.2019