Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-10   Veke 19-09   Veke 19-08   Veke 19-07  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 195 <5     193 <5     209 <5     254 <5    
  Bordetella parapertussis 195 <5     193 <5     209 <5     254 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 195 <5     193 <5     209 <5     254 <5    
  Chlamydia pneumoniae 195 <5     193 <5     209 <5     254 <5    
  Influensavirus A 195 25 13 %   193 37 19 %   209 43 21 %   254 46 18 %  
  Influensavirus B 195 <5     193 <5     209 <5     254 <5    
  Parainfluensavirus 1 195 <5     193 <5     209 <5     253 <5    
  Parainfluensavirus 2 195 <5     193 <5     209 <5     253 <5    
  Parainfluensavirus 3 195 <5     193 <5     209 <5     253 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 195 17 9 %   193 14 7 %   209 18 9 %   254 26 10 %  
  Humant metapneumovirus 195 <5     193 <5     209 <5     254 <5    
  Rhinovirus 195 18 9 %   193 12 6 %   209 9 4 %   253 18 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-10   Veke 19-09   Veke 19-08   Veke 19-07  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 565 9 2 %   457 8 2 %   643 5 1 %   676 13 2 %  
  Bordetella parapertussis 565 <5     457 <5     643 <5     676 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 565 8 1 %   457 <5     643 5 1 %   676 <5    
  Chlamydia pneumoniae 565 16 3 %   457 16 4 %   643 16 2 %   676 10 1 %  
  Influensavirus A 565 74 13 %   457 112 25 %   643 149 23 %   676 173 26 %  
  Influensavirus B 565 <5     457 <5     643 <5     676 <5    
  Parainfluensavirus 1 565 <5     457 <5     643 <5     676 <5    
  Parainfluensavirus 2 565 <5     457 <5     643 <5     676 <5    
  Parainfluensavirus 3 565 6 1 %   457 9 2 %   643 9 1 %   676 10 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 565 34 6 %   457 32 7 %   643 51 8 %   676 77 11 %  
  Humant metapneumovirus 565 5 1 %   457 5 1 %   643 <5     676 <5    
  Rhinovirus 565 46 8 %   457 27 6 %   643 46 7 %   676 47 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               13.03.2019